Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Szkoła kształci w zawodzie sprzedawca.

Nauka w szkole trwa dwa lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca.

Od przyszłego sprzedawcy oczekuje się takich cech jak:
     - dobra sprawność ruchowa,
     - komunikatywność,
     - kultura osobista,
     - uczciwość.
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach handlowych.

PLAN NAUCZANIA - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
zawód - sprzedawca

Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Razem godzin tygodniowo
w okresie nauczania
Język polski 3 2 5
Język obcy 2 1 3
Historia i wiedza o społ. 1 1 2
Matematyka 2 2 4
Fizyka i astronomia 1 1 2
Geografia z ochroną środ. 1 1 2
Podstawy przedsiębiorczości 1   1
Technologia informacyjna   2/0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 6
Przysposobienie obronne 1 1 2
Godziny z wychowawcą 1 1 2
Razem zajęć ogólnokszt. 16 14 30
Kształcenie zawodowe      
Organizacja sprzedaży 2 2 4
Promocja 1 1 2
Towaroznawstwo 2 2 4
Komputer w sklepie   0/4 1+1 dyr.
Razem zajęć zawod. teoretycznych 5 7 11+1 dyr.
Zajęcia praktyczne 12 11 23
Razem kształcenie zawodowe 17 18 34 + 1 dyr.
Religia/etyka 2 2 4
Razem     68+1 dyr.+ 1 wych. do życia w rodz.
[Powrót ]